I Jornades Multidisciplinàries de Joves Medievalistes: fonts, metodologia i problemàtiques

25/2/10 .- Sociedad Española de Estudios Medievales

Noticias
I Jornades Multidisciplinàries de Joves Medievalistes: fonts, metodologia i problemàtiques
25-26 de febrero de 2010. Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia.


Aquestes I Jornades Multidisciplinàries de Joves Medievalistes volen palesar la diversitat de les investigacions més recents que es duen a terme a hores d’ara en el marc dels estudis sobre l’Edat Mitjana a nivell predoctoral, tant des d’un punt de vista històric, artístic com literari.
La voluntat de reunir sota una mateixa proposta aportacions tan dispars com, per exemple, l’anàlisi de l’art culinària en el Tirant lo Blanch, l’estudi sobre la dona camperola a l’Horta de València en el s. XV o una recerca sobre el disseny de les grues medievals, ve justificada per l’oportunitat de valorar de manera fefaent noves perspectives metodològiques i noves consideracions pel que fa a les fonts i les problemàtiques de treball dels estudis medievalístics en el seu conjunt.
Esperem, doncs, amb aquesta iniciativa interdisciplinària, presentar un status quaestionis dels projectes doctorals valencians més engrescadors en la investigació de la cultura medieval i despertar, d’aquesta manera, l’interés pel medievalisme més jove en la comunitat universitària.
Programa

DIJOUS 25


9:30: Recepció i lliurament de material.

10:00: Conferència inaugural a càrrec del Dr. Juan Vicente García Marsilla
En la encrucijada metodológica. Perspectivas para el estudio de la cultura medieval y la vida cotidiana en la Edad Media.

11:00: Pausa i café.

Grup de ponències A: Filologia.

11:30: Conferència-presentació a càrrec del Dr. Josep Enric Rubio (Univ. de València)
La interdisciplinarietat en les noves investigacions sobre literatura medieval.

12:15: Jeroni Méndez (Univ. de València)
La sàtira anticlerical en la narrativa catalana dels segles XIV-XV: entre el fet històric i el tòpic literari.

12:35: Eduard Baile (Univ. d’Alacant)
L'art culinària en el Tirant lo Blanch: alimentació i costums a taula.

12:55: Rubén Luzón (Univ. de València)
Les dignitats divines en el Llibre d’amic e amat, de Ramon Llull.

13:20: Col·loqui.

13:30: Dinar.

Grup de ponències B: Història.
16:00: Conferència-presentació a càrrec del Dr. Josep Torró (Univ.de València)
Fonts i metodologia per a l’estudi de la colonització del País Valencià.

16:45: Noelia Rangel López (Univ.de València)
El papel de la mujer campesina en la economía familiar. El caso de l’Horta de València en el s.XV. Metodología y estudio.

17:05: Iván Martínez Araque (Univ.de València)
Fonts escrites per a l’estudi de la construcció medieval a València: els Llibres d’Obres i els protocols notarials.

17:25: Frederic Aparisi Romero (Univ.de València)
La pesca a l’Edat Mitjana: fonts i metodologia d’estudi.

17:45: Col·loqui

DIVENDRES 26

Grup de ponències C: Història de l’Art.


10:00: Conferència-presentació a càrrec del Dr. Amadeo Serra Desfilis (Univ.de València)
Noves perspectives en la investigació sobre art medieval en la Corona d’Aragó: el cas valencià.

10:45: Mª Teresa Izquierdo (Univ.de València)
Noves perspectives per a l'estudi de la fusteria medieval a València.

11:05: Lorena Fernández Correas (Univ.de València)
Diseño de las grúas en la construcción: el paso del Medievo al Renacimiento.

11:25: Candela Perpiñá García (Univ.de València)
Visualización de la música celestial en la Lonja de los Mercaderes de Valencia.

11:45: Col·loqui

12:15: Pausa-café

12:45: Sessió de pòsters.

13:45: Cloenda.

COORDINADORS:
Lorena Fernández Correas
Jeroni Méndez Cabrera
Iván Martínez Araque

HI PARTICIPEN:
Departament de Filologia Catalana/IIFV
Departament de Filologia Espanyola
Departament d'Història de l'Art
Departament d'Història Medieval

Pagament de matrícula (24 €): transferència o ingrés a BANCAIXA, nº de compte 2007 0024 00 6600008877.

Inscripció (només certificat d'assistència): Secretaria del Departament d'Història de l'Art.

Dubtes i suggeriments: jornadesdejovesmedievalistes@gmail.com

Noticias relacionadas

Comenta la noticia desde Facebook

Comentarios

No hay comentarios.