Mur. La Historia d´un Castell Feudal a la llum de la recerca històrica-arqueològica

Marta Sancho i Planas (Dir.).

Libro que reúne más de cinco años de investigaciones sobre el castillo de Mur, con un completo estudio que abarca desde el territorio al análisis de la cultura material hallada en las excavaciones

Editorial: Garsineu Edicions
Colección: Estudis, Tremp, 2009

Mur. La història d'un castell feudal a la llum de la recerca històrica-arqueològica
Marta Sancho i Planas (direcció i coordinació)
Garsineu Edicions, Estudis, Tremp, 2009, 346 p.
ISBN 978-84-96779-50-1


Aquest llibre recull dels resultats de la recerca històrico-arqueològica duta a terme al castell de Mur (Pallars Jussà). En aquest castell, una de les fortificacions catalanes més notables del segle XI, es va realitzar, entre els anys 1997 i 2002, una intervenció arqueològica, que ha permès de conèixer més bé la història d'aquest edifici excepcional.
El volum inclou una primera part, dedicada al context i als espais, una segona part centrada en l'alimentació, la higiene i el confort i, finalment, una tercera part que rep el títol de "En la guerra i en la pau: el ferro i els altres materials". La publicació d'aquesta monografia sobre el castell de Mur, juntament amb els estudis sobre la farga de Fabregada i les recerques que hi ha en curs sobre el notable jaciment d'època visigòtica dels Altimiris fan que aquest sector meridional del Pallars esdevingui una contrada ben estudiada i ja força ben coneguda gràcies a aquestes nombroses intervencions arqueològiques en jaciments d'època medieval.

INDEX

Presentació. Josep Castells Ferre
Proleg. Teresa Vinyoles Vidal
Introducció. Marta Sancho i Planas
Agraiments. Marta Sancho i Planas
Participar en una excavació programada: una experiencia de formacio en la recerca històrico-arqueològica. Pau Castell i Granados

Primera part. El context i els espais
1.- Context Geogr.fic i Històric. Marta Sancho i Planas
2.- Mur i el seu territori a l´Edat Mitjana. Marta Sancho i Planas
3.- Descripció i evolució del castell. Estructures, registre arqueològic i fases d´ocupació. Marta Sancho i Planas

Segona part. L´alimentació, la higiene i el confort
4.- La ceràmica grisa dins el registre material del castell de Mur. Anàlisi evolutiva i aportació a l´estudi de la vida cuotidiana al jaciment. Jordi Serras Molinos
5.- Estudi de la ceràmica vidriada decorada baixmedieval del castell de Mur . Celia Segovia Servian i Núria Revilla Casafont
6.- Anàlisi de la gestió dels recursos animals al castell de Mur. Silvia Valenzuela Lamas u Lidia Colominas Barbera
7.- Estudi dels materials lítics procedents del castell de Mur. F. Xavier Oms Arias
8.- El circuit de l´aigua al castell de Mur. Marta Sancho i Planas
9.- Emmagatzematge i transformació d´aliments. Marta Sancho i Planas

Tercera part. En la guerra i en la pau: el ferro u altres materials
10.- El castell de Mur u la seva funció militar. Mario Orsi Lazaro i Walter Alegría Tejedor
11.- Estudi dels claus recuperats en les intervencions arqueològiques del castell de Mur. Silvia Marin Ortega
12.- Els jocs del castell de Mur. Maria Lafuente i Marrued
13.- Els objectes de la vida cuotidiana al castell de Mur. Maria Lafuente Marruelo i Nuria Revilla i Casafont. Maria Lafuente Marruelo i Nuria Revilla i Casafont
14.- El material numismàtic del castell de Mur. Celia Segovia Servián
15.- Estudi antropològic de les restes infantils del castell de Mur. Bibiana Agusti i Farjas
16.- Conclusions. Marta Sancho i Planas

Bibliografia

Comenta la noticia desde Facebook