Arqueologia Medieval. Els vestigis materials com a documents

19/11/09 .- http://www.medievalismo.org

Arqueologia Medieval. Els vestigis materials com a documents, 20 noviembre - 2 diciembre, Bages

Curs de cultura material. Amics de l´art romànic del Bages 2009


Presentació

Aquesta nova edició del Curs de Cultura Medieval s’aboca de ple en un dels elements indispensables per conèixer a fons la vida en aquells temps: els vestigis materials que n’han pervingut. En efecte, tradicionalment l’estudi de l’edat mitjana s’ha fet a través de la documentació escrita, com també de
l’anàlisi de les seves obres d’art, mobles o immobles. L’arqueologia, una ciència que neix cap a fi nals del segle XVIII i principis del XIX, va enfocar inicialment el seu interès cap a les èpoques en què la documentació escrita era inexistent o molt escassa. És per això que han estat la prehistòria i el
món clàssic i antic les etapes de la humanitat que van gaudir preferentment de la seva atenció i que en van permetre el seu desenvolupament tècnic i teòric. L’edat mitjana es va incorporar molt tardanament a la utilització de les tècniques arqueològiques i ho féu encara de manera complementària i incipent. Cal recordar aquí que a casa nostra no fou fi ns a finals de la dècada dels anys cinquanta del proppassat segle XX que el professor Alberto del Castillo, des de la Universitat de Barcelona, va creure en la conveniència de començar a realitzar excavacions sistemàtiques en jaciments de l’edat mitjana, posant així les bases d’una escola d’arqueologia medieval, pionera a la Península Ibèrica. Sortosament, d’aleshores ençà els treballs arqueològics ja abasten totes les èpoques i es fan, doncs, necessaris per a una coneixença global de la manera de ser i fer dels nostres avantpassats. Enguany volem, des dels Amics de l’Art Romànic del Bages, introduirnos en aquesta etapa tan interessant de la nostra història a partir del coneixement de les seves restes materials, testimonis d’un passat culturalment proper i llunyà alhora. Els dos ponents convidats, arqueòlegs professionals amb una llarga i contrastada trajectòria en treballs de camp i experts coneixedors de l’estat actual de la recerca, ens aproparan al dia a dia d’una excavació arqueològica, amb la seva
metodologia específi ca. I ens exposaran, sobretot, els diferents àmbits de coneixement que són, en defi nitiva, els del cicle quotidià de la vida de l’home medieval: els habitatges, la defensa, la fe i la mort. Us convidem, doncs, a participar-hi!

Programa de conferències


Divendres 20 de novembre de 2009
Exhumació i recreació del passat
L’arqueologia: defi nició, abast del terme i metodologia
Eduard Sánchez. Llicenciat en Història i Arqueologia. Direc-
tor d’Arqueociència Serveis Culturals SL


Dimarts 24 de novembre de 2009
Exteriorització de la fe i de les creences
Esglésies, monestirs i eremitoris
J.M. Vila. Llicenciat en Història i Arqueologia Medieval.
President de l’Associació Catalana per a la Recerca en
l’Arqueologia Medieval


Divendres 27 de novembre de 2009
A l’entorn de la mort
Necròpolis i rituals funeraris
Eduard Sánchez. Llicenciat en Història i Arqueologia. Direc-
tor d’Arqueociència Serveis Culturals SL


Dimecres 2 de desembre de 2009
Habitatges i Castells
Edifi cis civils i militars
J.M. Vila. Llicenciat en Història i Arqueologia Medieval.
President de l’Associació Catalana per a la Recerca en
l’Arqueologia Medieval

Totes les conferències seran a les 20 h i es faran a l’Auditori de Caixa Manresa, Plana de l’Om, 5 de Manresa.

Sortida


Diumenge, dia 22 de novembre de 2009
Sortida matinal a Castelltallat
Visita guiada per Arqueociència Serveis Culturals SL.
Sortida de la plaça Infants a les 9.30 h en autocar.
Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa a partir del dilluns 9 de novembre per als socis, i per als no socis a partir del 12 de novembre.

Comenta la noticia desde Facebook